© Divine Publishing, 2e Hogenbanweg 111G, 3042 AX, Rotterdam, Nederland
© Divine Publishing, 2e Hogenbanweg 111-G1, 3042 AX, Rotterdam, Nederland
Er zijn vele boeken geschreven over opwekking en over een herleving, maar zelden hebben ze de ware stappen beschreven hoe dat te bereiken is! Dit uitzonderlijk boek is zeer confronterend. Het beschrijft Gods wegen om ons tot een herleving te brengen en onze valse pogingen daartoe, die niet werken. De schrijfster, die een profetische openbaring en een mandaat van de Heere Jezus Christus ontvangen heeft, geeft door dit schrijven een ‘final countdown’ waarschuwing aan het lichaam van Christus. Dit, nog voordat de grote dag van de Heere aanbreekt om Zijn gemeente op te nemen naar de hemel en Zijn terugkeer hier op aarde. Die dag is om de hoek! De gemeente van Christus is helaas in een zeer diepe slaap. Ze is horende doof en ziende blind, waardoor ze de ernstige tijd, waarin ze nu leeft, niet kan onderscheiden. Nu is het de tijd, om wakker te worden en ‘ogenzalf te kopen’, om te kunnen zien en de treden te kunnen beklimmen. Dit begint met diep berouw en gebrokenheid, zodat de Heere de gemeente weer kan doen herleven. De Heere heeft de manier waarop Hij een opwekking brengt, opgetekend in Zijn Woord. Alleen als wij die stappen volgen, zal de Heere naar beneden komen, Zijn volk genezen, het land herstellen en de laatste en grootste oogst geven, waarvan we al jaren dromen. Vol van Zijn Geest, zullen wij dan weer 100% loyaliteit geven en volwassenheid bereiken in Hem. Hanna Olivieira is geroepen als apostel en profeet en is de stichter van Divine Romance Ministries. In de 20 jaar van haar bediening heeft ze 3 kerken gesticht, waarvan 1 in Rotterdam, Nederland en 2 in Suriname, Zuid-Amerika. Ze is hoofdspreekster op verschillende conferenties, waarvan de belangrijkste ‘The wake-up call’ in 2017 was. Haar roeping is specifiek om het lichaam van Christus op te roepen en te begeleiden om ‘Bruid van Christus’ te zijn en om te leren ‘de kleren gereed te maken’, om De Bruidegom, stralend tegemoet te gaan!
Kom omhoog! De laatste treden naar opwekking
Door: Hanna Olivieira